Phương pháp xác định lực tác dụng dựa vào dạng khác định luật II Niu tơn

– Vẽ các vectơ {\vec{p_1}},{\vec{p_2}} .

– Áp dụng biểu thức dạng khác định luật II  Niu tơn:

{\vec{F}}.{\Delta}t ={\Delta}{\vec{p}}={\vec{p_2}}-{\vec{p_1}} (*)

– Nếu {\vec{p_1}} \| {\vec{p_2}} \rightarrow ta chọn một chiều dương (chiều {\vec{p_1}} hoặc {\vec{p_2}} ) và dùng phép chiếu để tìm lực F.

– Nếu {({\vec{p_1}},{\vec{p_2}})=\alpha} \rightarrow ta thực hiện các bước sau:

+ Xác định vectơ {\Delta}{\vec{p}} bằng phương pháp hình học:

  • {\Delta}{\vec{p}}={\vec{p_2}}-{\vec{p_1}}={\vec{p_2}}+(-{\vec{p_1}})
  • Vẽ hình bình hành có 2 cạnh là {\vec{p_1}} , (-{\vec{p_2}}) , đường chéo là {\Delta}{\vec{p}} .

+ Chiếu biểu thức (*) lên chiều {\Delta}{\vec{p}}

Xem chi tiết bài giảng >>

Advertisements

Về hoangtruc
Nguyễn Hoàng Trúc (Ms.) GV Vật lý - trường Trung học Thực hành Đại học Sư Phạm TpHCM

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: