Nội dung kiểm tra tập trung học kỳ II_08-09


1. Lớp 12 Nâng cao:

– Trắc nghiệm 100%, 30 câu.

– Nội dung: chương 6 và chương 7.

– Chương 6: 8 câu lí thuyết; 7 câu bài tập.

– Chương 7: 8 câu lí thuyết; 7 câu bài tập.

2. Lớp 12 Chuẩn:

– Trắc nghiệm 100%, 30 câu.

– Nội dung: chương Lượng tử ánh sáng: 20 câu lí thuyết; 10 câu bài tập.

Read more of this post

Advertisements
%d bloggers like this: